Η Πανελλήνια Ένωση Βιολογικών Προϊόντων ΑΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2009 και έχει έδρα το Μεσολόγγι.

Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (κτίριο 140 τμ, για γραφεία & αποθηκευτικούς χώρους) στο Μεσολόγγι.

Μέτοχοι της σήμερα είναι 5 Συνεταιρισμοί βιολογικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι τρεις είναι αναγνωρισμένες Οργανώσεις & Ομάδες Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ 397/18235/16-2-17

Σκοπός της Ένωσης είναι η συσπείρωση του συνόλου των αγροτικών συν/σμων της Ελλάδας που παράγουν βιολογικά προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων & την βελτίωση της θέσης των βιοκαλλιεργητών της χώρας μας.

Οι κύριοι άξονες παρεμβάσεων για την επίτευξη του σκοπού της είναι:

  • Η από κοινού προβολή, προώθηση και εμπορία των βιολογικών προϊόντων που παράγει η ίδια ή /και προϊόντα που παράγουν οι μέτοχοι της, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι βιοκαλλιεργητές μέλη τους. Κύρια κατεύθυνση των εξαγωγών που πραγματοποιεί είναι οι χώρες της Βόρειας & Κεντρικής Ευρώπης.
    Τα κύρια βιολογικά προϊόντα που εξάγει είναι Φρούτα, Ελιές, Ελαιόλαδο & Κρασί
    Κατά τα τελευταία χρόνια, περίπου το 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, αφορά εξαγωγές βιολογικών προϊόντων.
  • Η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των βιολογικών προϊόντων μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης.
  • Η δημιουργία δικτύου αγροτουρισμού (www.greeceorganicholidays.net), με στόχο το «πάντρεμα» της παραγωγή των βιολογικών προϊόντων με τις τουριστικές δραστηριότητες και η προβολή του στην Ελληνική & Διεθνή αγορά.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων & διακινούμενων βιολογικών προϊόντων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.
    Η Ένωση εφαρμόζει και πιστοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, IFS & ISO 14001.