Η Ένωση συνεργάζεται στενά με αρκετά ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα & ερευνητικά κέντρα με στόχο την βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών στις βιολογικές καλλιέργειες, την παραγωγή νέων καινοτόμων βιολογικών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και την εκπαίδευση των παραγωγών στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Την τρέχουσα περίοδο (2020-2021) η Ένωση υλοποιεί τρία σοβαρά ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα :                                                                                                                                                                                                                                                            
  • Συντονίζει την υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το Τμήμα Φυτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Λαχανοκομίας) για την Δημιουργία Νέων Υβριδίων Κολοκυθιού, κατάλληλων για Βιολογικές Καλλιέργειες και την διάθεση τους στην Ελληνική αγορά. Το ερευνητικό έργο έχει ενταχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ανάλογα Υβρίδια παραγόμενα στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές μόνο εισαγόμενα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

 

  • Συντονίζει από κοινού με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο την υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος που στοχεύει στην δημιουργία καινοτόμων Βιολειτουργικών Τροφίμων (Novel Food), πιστοποιημένων κατάVegan, με βάση τις Βιολογικές Επιτραπέζιες Ελιές, καθώς και την βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της Ελιάς, με την εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών «Ευφυούς Γεωργίας». Η ερευνητική ομάδα αποτελείτε από έμπειρους επιστήμονες –ερευνητές του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΕΧΒΦΤ του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, του Τμήματος Φυτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών και της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (Κολλέγιο Περωτής). Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν παραγωγικές μονάδες βιολογικών προϊόντων που λειτουργούν στην Δυτική Ελλάδα & και στην Κεντρική Μακεδονία

 

 

 

  • Συντονίζει ερευνητικό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου, εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας και αυξημένου χρόνου διάθεσης, αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικώνπροϊόντων, μέσω της δημιουργίας πιλοτικής μονάδας Κρυοξήρανσης (Lyophilization), μεσαίας δυναμικότητας. Η ερευνητική ομάδα αποτελείτε από έμπειρους Πανεπιστημιακούς επιστήμονες –ερευνητές. Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν δύο ιδιωτικές εταιρείες με ειδική τεχνογνωσία στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων καθώς και παραγωγικές μονάδες βιολογικών προϊόντων που λειτουργούν στην Δυτική Ελλάδα.